image of Annotationssprechstunde A02 / B02
Meeting

Annotationssprechstunde A02 / B02


Online-Veranstaltung

Annotationssprechstunde mit den Teilprojekten A02 und B02

Beteiligte Personen

SD

Prof. Dr. Stefanie Dipper

Kontakt

Universitätsstr. 150
44801  Bochum
Büro GB 1/161
+49 234 32-25112
stefanie.dipper@rub.de
Foto von Prof. Dr. Frederik Elwert

Prof. Dr. Frederik Elwert

Kontakt

Universitätsstr. 90a
44789  Bochum
Büro 2.06
+49 234 32-23024
frederik.elwert@rub.de